FAQ

Hoe kan ik op de hoogte blijven van de werkzaamheden van if-ic?

In onze tweemaandelijkse nieuwsbrief ef-ic houden we je op de hoogte van onze rapporten en het verloop van de projecten. Onderaan de site kan je je inschrijven op deze nieuwsbrief. Je kan ons ook volgen op Twitter als je geïnteresseerd bent in nieuws over ons en de sector.

Hoe houdt if-ic de veranderingen in functies bij?

If-ic wil de vinger aan de pols houden. Nieuwe of veranderde functies moeten regelmatig in de classificatie opgenomen worden. Daarom plant if-ic een systematisch onderhoud, waarbij jaarlijks een vast deel van alle functies onderzocht zal worden. Bovendien werken we nauw samen met verschillende partners op het terrein. Zij leveren een belangrijke bijdrage aan het project door ons te wijzen op nieuwe, veranderde of zelfs verdwenen functies. Wil je weten hoe een beschrijving tot stand komt ? Dat kan op de pagina functiebeschrijvingen.

Zal mijn loon omhoog of omlaag gaan door de nieuwe classificatie ?

De classificatie vormt de onderbouw voor een nieuwe loonstructuur. De concrete lonen en barema’s worden door de sociale partners bepaald. Die discussie is nog niet afgerond.  Bovendien moeten de sociale partners ook nog afspraken maken over de invoering van die nieuwe loonstructuur. Hoe het plaatje er concreet zal uitzien voor elke werknemer, is daarom nog niet duidelijk. Als je nu al meer info wil over de huidige loonstructuur, kan je terecht op de pagina loonstudie, waar je onze onderzoeksrapporten integraal kan downloaden.

Stijgt mijn functie van klasse als ik een bijkomend diploma of een beroepstitel behaal?

De classificatie is gebaseerd op een analytisch systeem : om een functie in te schalen, kijken we naar verschillende criteria zoals verantwoordelijkheid, communicatie of leidinggeven. Kennis is  een belangrijk criterium. Maar kennis is niet hetzelfde als diploma. Het is vooral belangrijk hoe die kennis wordt benut in een functie. Een bijscholing of bijkomende titel wordt mee in rekening gebracht om de functie te evalueren maar dat leidt niet automatisch tot een hogere inschaling. Bijscholing en gespecialiseerde kennisverwerving zijn echter vaak een sleutel om door te groeien naar een andere functie. Als die functie naast een hoger kennisniveau vb. ook een grotere verantwoordelijkheid met zich meebrengt zal dat uiteindelijk ook resulteren in een hogere inschaling van die functie. Je kan alle criteria voor de functiewaardering hier nalezen.

Ik kan niet inloggen om de beschrijvingen te lezen. Wat nu ?

Om de beschrijvingen volledig te kunnen lezen heb je een paswoord en login nodig. Dat vraag je aan via de website. Lukt het niet om met het toegewezen paswoord in te loggen? Neem contact op met marlies.depape@if-ic.org. Misschien is er een technisch probleem met de website, dan verhelpen wij dat zo spoedig mogelijk.

Wat is een hybride functie ?

Werknemers oefenen soms meer dan één functie uit. In dat geval spreken we van een gecombineerde of een hybride functie. In dat geval moeten we in de functiewijzer op zoek naar de meest gepaste combinatie van functies. Het is natuurlijk belangrijk dat we geen puzzels maken van stukken uit verschillende functies : een hybride functie combineert daarom best niet meer dan 3 aparte beschrijvingen.

Hoe zal het loon van een hybride functie eruit zien?

Over de opbouw van de lonen is nog geen beslissing genomen. Er zijn verschillende mogelijkheden voor een hybride functie : een gecombineerd loon, het loon van de hoogste functie, een apart loon, … Dat is één van de vele knopen die de sociale partners zullen moeten doorhakken bij de besprekingen van de nieuwe loonstructuur.