Opdracht

Onze opdracht wordt als volgt omschreven in onze statuten:

De vereniging heeft tot doel, met uitsluiting van elk winstoogmerk:
door het samenbrengen van menselijke, technische en financiële middelen, de ontwikkeling, de begeleiding, de implementatie en de opvolging te verzekeren van de functieclassificatiesystemen voor het personeel van de instellingen en diensten die vallen onder de non profit.