Structuur

If-ic heeft als vzw geen enkel commercieel doel bij de ontwikkeling van de classificatie. Kenmerkend voor onze werking is de paritaire aanpak van het project en de grote betrokkenheid van de instellingen op het terrein. De vzw wordt beheerd door de werkgeversorganisaties en de vakbonden van de federale privé non-profit sectoren. Alle organisaties die vertegenwoordigd zijn in de verschillende paritaire comités van onze drie projecten, zetelen in de Algemene Vergadering van if-ic.

De Algemene Vergadering staat in voor het beheer van het analytisch functieclassificatiesysteem. Ze keurt o.a. de begroting en rekeningen goed die door de Raad van Bestuur worden voorgesteld.

De Raad van Bestuur bestaat uit de voor- en ondervoorzitters van onze 3 stuurgroepen, samen met 4 stichtende leden. De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor het personeelsbeleid, de huisvesting, IT… van de organisatie.

RvB