Loonstudies

De classificatie moet een stevige onderbouw vormen voor de ontwikkeling van een nieuw loonhuis. Het zijn de werkgeversorganisaties en de vakbonden die de beleidskeuzes maken inzake lonen en barema’s en hierover onderhandelen. De subsidiërende overheid speelt hierin uiteraard ook een belangrijke rol. If-ic heeft geen bevoegdheid in deze onderhandelingen, maar zorgt aan de hand van een uitgebreid loononderzoek wel voor belangrijke ondersteuning.

Met deze benchmarks verzamelt if-ic gedetailleerde loongegevens voor alle functies in een representatief staal van zorginstellingen. Deze gegevens worden op anonieme wijze verwerkt en geven een gedetailleerd beeld van o.a. de loonkost, de leeftijd, de anciënniteit en het opleidingsniveau achter elke functie. Zo beschikken de sociale partners over een betrouwbare basis voor de ontwikkeling van een nieuw loonhuis en de berekening van de implementatiekost.