Thuisverpleging

Dankzij de recente loongegevens, verzameld op 31 januari 2013, geeft dit rapport een erg up-to-date beeld van de sector. Deze loonstudie is voor de sociale partners dan ook een nuttig instrument om het loonbeleid in de sector verder vorm te geven. Om haar dienstverlening op dit vlak nog te verbeteren, lanceert if-ic een nieuwe loonstudie in de sector van de algemene ziekenhuizen en de psychiatrische centra.

Steekproefgrootte

Aan dit rapport werkten 9 instellingen mee, goed voor zo’n 2232 VTE’s. Er werden 2929 functies toegewezen aan 2914 functiehouders, wat betekent dat er amper hybride functiehouders (53) voorkomen in deze sector.

Enkele conclusies van het rapport

  1. De werknemerspopulatie in de thuisverpleging is uitgesproken vrouwelijk. Maar liefst 92% van werknemers in deze sector zijn vrouwen. Een opmerkelijk hoog cijfer, ook al is een overwicht aan vrouwelijke tewerkstelling typisch voor de non-profit.
  2. Deeltijdse arbeid is binnen deze sector eerder de norm dan de uitzondering. Een medewerker werkt gemiddeld 29,12 uren per week. Het grootste aantal voltijdse medewerkers treffen we aan bij de leidinggevende functies. Daarnaast wordt ook tijdskrediet regelmatig gebruikt (13,73 % van de functiehouders).
  3. De werknemer in de thuisverpleging is gemiddeld zo’n 40 jaar oud. Het zwaartepunt ligt tussen de leeftijd van 45 en 50 jaar. Gemiddeld werkt een medewerker in de thuisverpleging iets langer dan 11 jaar voor dezelfde organisatie. Het verschil tussen de leeftijd en de dienstanciënniteit kan verschillende oorzaken hebben, bijvoorbeeld mobiliteit in de sector. Werknemers in de sector hebben gemiddeld 15 jaar financiële anciënniteit.
  4. Meer dan 90 % van het personeel heeft een opleiding op A2- of graduaatsniveau genoten.
  5. De toekenning van extralegale voordelen zoals maaltijdcheques of een hospitalisatieverzekering  in de thuisverpleging gebeurt door bijna alle instellingen.
  6. Bijna één vijfde van alle werknemers ontvangt een haard- of standplaatsvergoeding. De toekenning van een functietoeslag of functiecomplement komt voor in bij ongeveer 2% van het personeel.

Consulteer het rapport voor gedetailleerde informatie.