Methodiek

If-ic heeft ervoor gekozen om haar eigen analytische classificatiemethodiek te ontwikkelen. “Analytisch” betekent dat we nagaan wat de taken en opdrachten van de functie zijn. Daarbij wordt elke functie op neutrale wijze bestudeerd. Zonder rekening te houden met het geslacht, het ras of het diploma van de persoon die de functie uitoefent. De analyse gebeurt aan de hand van duidelijk gedefiniëerde criteria.

Bij het bepalen van die criteria wordt rekening gehouden met de specifieke kenmerken van de sector. Zorgen voor patiënten en bewoners vergt nu eenmaal andere competenties dan het werken in een commerciële omgeving. Met de if-ic methodiek wordt niet alleen voorzien in een moderne en kwalitatieve classificatie, maar ook in een gebruiksvriendelijk instrument dat gemakkelijk geïmplementeerd kan worden.