Beschrijvingen

1. Voorbereiding: interviews
De correcte waardering van een functie start bij het opmaken van een grondige functiebeschrijving.

If-ic verzamelt hiervoor informatie in nauwe samenwerking met de instellingen op het terrein. Aan de hand van een gedetailleerde vragenlijst worden enquêtes afgenomen om een correct en volledig beeld te verkrijgen van alle taken en verantwoordelijkheden.

Voor elke te beschrijven functie worden vier functiehouders geïnterviewd door if-ic. Daarvoor bezoeken onze consultants de werkplek van de functiehouders waar ze gemiddeld 1u30 tot 2u besteden aan het afnemen van een interview. Deze interviews worden op een gestandaardiseerde manier afgenomen, eventueel in het bijzijn van een verantwoordelijke en/of vakbondsvertegenwoordiger.

2. Opmaak van de functiebeschrijving
If-ic stelt op basis van deze enquêtes een ontwerpbeschrijving op. Deze wordt vervolgens binnen de Technische Werkgroep besproken en herwerkt. In de functiebeschrijving worden het algemeen doel van de functie en de verschillende taken opgenomen. De beschrijving omvat ook de specifieke kenmerken van de functie, waarmee nadien – aan de hand van de if-ic methode – een correcte weging kan worden doorgevoerd.

Flowchart proces functiebeschrijvingen:

Functiebeschrijving NL