Inventaris

Tijdens deze fase stellen we een lijst op van alle functies die voorkomen in de betrokken sectoren.

Om deze lijst te kunnen opstellen, vragen we aan zoveel mogelijk instellingen om ons een functie-inventaris van hun organisatie te bezorgen. In deze inventaris vullen de instellingen het totaal aantal VTE’s in hun organisatie in. Daarnaast wordt gevraagd alle functietitels in hun organisatie op te lijsten en deze functies kort te omschrijven. Per functie wordt ook het aantal VTE’s aangegeven en wordt aangeduid of dit al dan niet een kernfunctie in de organisatie is.

Deze verkregen inventarissen legt if-ic dan naast elkaar. Op basis van een vergelijking maken we een voorstel van inventaris op dat wordt voorgelegd aan de technische werkgroep. Het is belangrijk dat de functielijst voldoende nuancering toelaat tussen de verschillende functies. Daarnaast moet de lijst een zo groot mogelijke herkenbaarheid voor de functiehouders nastreven.

De definitieve selectie van kernfuncties wordt bediscussieerd in de technische werkgroep en nadien goedgekeurd in de stuurgroep.