Procedures

Eens de functieclassificatie afgerond is, moet er nagedacht worden over de manier waarop deze wordt ingevoerd en onderhouden.

Dit wil zeggen dat we procedures moeten voorzien voor vier belangrijke momenten in het proces: een procedure in verband met de voorbereiding van de implementatie, procedure rond de toewijzing van functies, een beroepsprocedure en tenslotte een onderhoudsprocedure.

 • Procedure in verband met de voorbereiding van de implementatie
  Hierin gaan we in op de vraag hoe we de implementatie voorbereiden en welke informatie we ter beschikking stellen van de werknemers.
 • Procedure in verband met de toewijzing van de functies
  Hier gaan we in op de toewijzing van de gedefinieerde kernfuncties aan medewerkers. Ook is er aandacht voor het inlichten van de ondernemingsraad en het meedelen van de beslissing aan elke individuele medewerker.
 • Beroepsprocedures
  Wanneer de individuele medewerker niet akkoord is met de toewijzing, moet er mogelijkheid tot beroep zijn. Hier bakenen we het kader af van de interne en externe beroepscommissie.
 • Onderhoudsprocedure
  Organisaties evolueren, bestaande functies veranderen en nieuwe functies worden gecreëerd. Via de onderhoudsprocedure wordt bepaald hoe de sectorale classificatie geactualiseerd wordt.