Testfase

Tijdens de testfase gaan we na of de ontwerpclassificatie goed aansluit op het terrein. Dat doen we zo praktisch mogelijk: we gaan langs bij een representatieve groep van organisaties, waar we de beschreven functies matchen met het personeelsbestand.

Zo gaan we na of de beschrijvingen voldoende duidelijk zijn, en of er eventueel functies opduiken die nog niet in de classificatie werden opgenomen. Soms gebeurt het dat functies al sterk veranderd zijn of dat ze steeds gecombineerd worden met andere functies. In dat geval moeten we ze opnieuw analyseren en beschrijven.

Voor de organisaties is zo’n testfase een leerrijke oefening om de nieuwe classificatie te leren gebruiken en het biedt het een helikopterzicht over de eigen organisatie. Voor if-ic is de feedback van het werkterrein van onschatbare waarde om de classificatie nog beter te doen rijmen met de werkelijkheid.