Weging

Nadat een functiebeschrijving goedgekeurd werd door de functiehouders die meewerkten aan de interviews en door de Technische Werkgroep en Stuurgroep, wordt ze gewogen.

“Wegen” is een technisch begrip voor het waarderen van functies. Op basis van duidelijk omschreven criteria wordt op objectieve en neutrale wijze de relatieve zwaarte van elke functie gemeten. Elke functie wordt aan dezelfde criteria afgetoetst. We gebruiken dus steeds dezelfde meetlat. Deze vormt de kern van de  if-ic classificatiemethodiek.

De uitkomst van de weging bepaalt de plaats van de functie in de totale rangorde. Die rangorde moet achteraf door de sociale partners vertaald worden in een gelijkwaardige beloning van functies binnen dezelfde functieklassen.