{$lblSkipToContent|ucfirst}
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

Andere sectoren

Werk je in één van de geregionaliseerde sectoren van het P.C. 330 (woonzorgcentrum, revalidatiecentrum, psychiatrisch verzorgingstehuis (PVT) of initiatief voor beschut wonen (BW))? De functieclassificatie wordt in jouw sector niet gelijktijdig met de overige sectoren van het P.C. 330 ingevoerd, maar in Vlaanderen zijn de besprekingen hierover wel ver gevorderd in het kader van het volgende VIA-akkoord. Hou onze website goed in de gaten voor meer info binnenkort!

Werk je in een publiek ziekenhuis? Ook voor jouw sector werd op 25/10/2017 een sociaal akkoord gesloten. We zetten nu de eerste stappen naar een vergelijking van de barema's in jouw sector met de IFIC-barema's. Voor meer informatie, wend je je best tot je personeelsdienst of vakbond.