{$lblSkipToContent|ucfirst}
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

Federale privésectoren (PC 330)

Het Paritair Comité 330 omvat heel wat sectoren. We sommen eerst de sectoren op die na de zesde staatshervorming federaal zijn gebleven:

  • Algemene en psychiatrische ziekenhuizen
  • Thuisverpleging
  • Wijkgezondheidscentra 
  • Federale Revalidatiecentra
  • Forensisch Psychiatrische Centra
  • Diensten voor het bloed van het Rode Kruis

Voor de Vlaamse geregionaliseerde sectoren, vindt u alle nodige informatie hier.

 

De sociale partners in het PC 330 sloten op 28/09/2016 twee cao’s af met elk een verschillend bevoegdheidsgebied. De eerste cao, met betrekking tot de validatie van de functieclassificatie, geldt voor alle sectoren in het P.C. 330 (federale en geregionaliseerde sectoren). De tweede cao, met betrekking tot de rapportering aan IFIC, geldt enkel voor de federale sectoren.

Op 11/12/2017, goed anderhalve maand na ondertekening van het sociaal akkoord voor de federale gezondheidsdiensten, ondertekenden de sociale partners in het Paritair Comité 330, twee bijkomende collectieve arbeidsovereenkomsten over de nieuwe sectorale functieclassificatie. Na maandenlange onderhandelingen komen ze daarmee tot definitieve akkoorden over enerzijds de procedures voor de invoering en anderzijds het nieuwe loonmodel. Deze collectieve arbeidsovereenkomsten zijn van toepassing voor de werknemers in de federale gezondheidsdiensten: namelijk de ziekenhuizen, de thuisverpleging, de federale revalidatiecentra, de wijkgezondheidscentra, de forensisch psychiatrische centra en de diensten voor het bloed van het Rode Kruis.

Concreet gaat het over twee collectieve arbeidsovereenkomsten:

  • Collectieve arbeidsovereenkomst van 11 december 2017 betreffende de procedures met betrekking tot de invoering van een nieuwe sectorale functieclassificatie
  • Collectieve arbeidsovereenkomst van 11 december 2017 betreffende de invoering van een nieuw loonmodel voor de federale gezondheidsdiensten

Om meer uitgebreide informatie te verkrijgen, kan je uiteraard terecht bij de sociale partners, lid van het Paritair Comité 330, en bij IFIC.