{$lblSkipToContent|ucfirst}
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

Externe beroepsprocedure

De werkzaamheden van de externe beroepscommissies zijn afgerond sinds 30 juni 2019. We zijn nu volop bezig met het opsturen van de brieven omtrent de genomen beslissingen tijdens de laatste vergaderingen van de maand juni. Deze brieven zullen worden bezorgd aan de betrokken werknemers en procesverantwoordelijken voor 15 juli 2019 ten laatste.

Als secretariaat is IFIC niet bevoegd om bijkomende uitleg te geven over de motivatie van de beslissingen van de externe beroepscommissie.

De procedures bepaald door de sociale partners voorzien dat vragen betreffende dit onderwerp rechtstreeks aan de organisaties van de leden van de externe beroepscommissie moet worden gericht (aan vakbonden in het geval van werknemers en aan werkgeversorganisaties in geval van werkgevers).