{$lblSkipToContent|ucfirst}
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

Functiewijzer

Alle sectoren Algemene ziekenhuizen Psychiatrie Residentiële ouderenzorg / Thuisverpleging Revalidatie / Wijkgezondheidscentra / Bloedtransfusiecentra
Verpleging - verzorging
 • Alle sectoren
 • Algemene ziekenhuizen
 • Psychiatrie
 • Residentiële ouderenzorg / Thuisverpleging
 • Revalidatie / Wijkgezondheidscentra / Bloedtransfusiecentra
Naar functiewijzer Terug naar overzicht
  Alle sectoren
Alle sectoren
Algemene ziekenhuizen
Algemene ziekenhuizen
Psychiatrie
Psychiatrie
Residentiële ouderenzorg / Thuisverpleging
Residentiële ouderenzorg / Thuisverpleging
Revalidatie / Wijkgezondheidscentra / Bloedtransfusiecentra
Revalidatie / Wijkgezondheidscentra / Bloedtransfusiecentra
20 6601 - Huisarts in een wijkgezondheidscentrum
19 6010 - Verpleegkundige - diensthoofd
18 6111 - Hoofdverpleegkundige - coördinator 6221 - Coördinator beschut wonen 6610 - Algemeen coördinator wijkgezondheidscentrum
17 6120 - Hoofdverpleegkundige ziekenhuis
6121 - Hoofdvroedkundige
6162 - Verpleegkundige ziekenhuishygiënist
6220 - Hoofdverpleegkundige in een psychiatrische eenheid / centrum 6320 - Hoofdverpleegkundige residentiële ouderenzorg
6420 - Hoofdverpleegkundige thuisverpleging
6620 - Zorgcoördinator wijkgezondheidscentrum
6720 - Hoofdverpleegkundige bloedtransfusiecentrum
16 6040 - Stafmedewerker zorgbeleid
6161 - Referentieverpleegkundige
6122 - Hoofdverpleegkundige ziekenhuis (kleine afdeling)
6130 - Adjunct-hoofdverpleegkundige ziekenhuis
6131 - Adjunct-hoofdvroedkundige
6230 - Adjunct-hoofdverpleegkundige in een psychiatrische eenheid / centrum 6330 - Adjunct-hoofdverpleegkundige residentiële ouderenzorg
6430 - Adjunct-hoofdverpleegkundige thuisverpleging
6730 - Adjunct-hoofdverpleegkundige bloedtransfusiecentrum
15 6050 - Verpleegkundige eerste verantwoordelijke
6166 - Referentieverpleegkundige binnen dienst / afdeling
6163 - Studieverpleegkundige
6164 - Spoedverpleegkundige
6165 - Verpleegkundige intensieve zorgen
6167 - MUG verpleegkundige
6168 - Verpleegkundige operatiekwartier
6169 - Verpleegkundige intensieve neonatale zorgen
6171 - Vroedkundige
6174 - Transplantcoördinator
6460 - Referentieverpleegkundige thuisverpleging
14 6073 - Begeleider verpleegkundige intreders, herintreders en stagiaries 6124 - Verantwoordelijke intern patiëntentransport
6170 - Verpleegkundige ziekenhuis
6175 - Verpleegkundige educator diabetologie
6176 - Vroedkundige postpartum
6177 - Verpleegkundige in de raadpleging
6180 - Gipsverpleegkundige
6181 - Verpleegkundige oncologisch dagziekenhuis
6182 - Verpleegkundige in een oncologische afdeling
6183 - Verpleegkundige hemodialyse
6184 - Verpleegkundige palliatieve zorg
6185 - Verpleegkundige geriatrie
6186 - Verpleegkundige pediatrie
6270 - Verpleegkundige in een psychiatrische eenheid / centrum
6271 - Begeleider beschut wonen
6273 - Opvoeder / begeleider in een psychiatrische eenheid / centrum
6370 - Verpleegkundige residentiële ouderenzorg
6461 - Psychiatrisch verpleegkundige in de thuiscontext
6462 - Verpleegkundige educator diabetologie thuisverpleging
6470 - Verpleegkundige thuisverpleging
6670 - Verpleegkundige wijkgezondheidscentrum
6750 - Ploegverantwoordelijke verpleegkundige bloedtransfusiecentrum
6770 - Verpleegkundige bloedtransfusiecentrum
13
12 6371 - Begeleider genormaliseerd wonen 6672 - Zorgkundige wijkgezondheidscentrum
11 6172 - Zorgkundige ziekenhuis
6173 - Ambulancier
6178 - Kinderverzorgende
6272 - Zorgkundige in een psychiatrische eenheid / centrum 6372 - Zorgkundige residentiële ouderenzorg
6472 - Zorgkundige thuisverpleging
6771 - Bloedafname assistent
10
9
8 6071 - Logistiek medewerker in een verpleeg- of verblijfseenheid
6072 - Medewerker intern patiëntenvervoer
6179 - Bediende mortuarium
7
6
5
4
3
Apotheek Laboratorium Medisch-technische diensten
Medisch - technisch & apotheek
 • Apotheek
 • Laboratorium
 • Medisch-technische diensten
Naar functiewijzer Terug naar overzicht
Paramedische diensten
Paramedisch
Psycho-sociale dienst
Psycho - sociaal
Hoteldienst Technische dienst Magazijn & aankoop Keuken
Hotel, logistiek & techniek
 • Hoteldienst
 • Technische dienst
 • Magazijn & aankoop
 • Keuken
Naar functiewijzer Terug naar overzicht
Administratie Financiële dienst Informatica Personeelsdienst
Administratie
 • Administratie
 • Financiële dienst
 • Informatica
 • Personeelsdienst
Naar functiewijzer Terug naar overzicht
  Administratie
Administratie
Financiële dienst
Financiële dienst
Informatica
Informatica
Personeelsdienst
Personeelsdienst
20
19 1010 - Departementsverantwoordelijke administratie en financiën 1610 - Verantwoordelijke personeelsdienst
18 1040 - Juridisch stafmedewerker
17 1041 - Kwaliteitscoördinator 1220 - Hoofdboekhouder
1240 - Stafmedewerker budgetbeheer
1420 - Dienstverantwoordelijke informatica
16 1020 - Dienstverantwoordelijke administratie
1042 - Verantwoordelijke kwaliteit bloedtransfusiecentrum
1043 - Stafmedewerker communicatie
1221 - Dienstverantwoordelijke facturatie
1222 - Dienstverantwoordelijke klachtendienst
1465 - Systeembeheerder 1620 - Dienstverantwoordelijke HR ontwikkeling
1621 - Dienstverantwoordelijke personeelsadministratie
1640 - Stafmedewerker vorming
15 1030 - Adjunct-dienstverantwoordelijke administratie
1084 - Verantwoordelijke beheer van de bloeddonoren
1230 - Adjunct-hoofdboekhouder
1231 - Adjunct-dienstverantwoordelijke facturatie
1232 - Adjunct-dienstverantwoordelijke klachtendienst
1470 - Analist
14 1050 - Teamverantwoordelijke administratie
1070 - Directiesecretaris
1083 - Bloeddonor werver
1450 - Ploegverantwoordelijke PC support
1471 - Netwerkbeheerder
1660 - Gespecialiseerd medewerker HR ontwikkeling
1661 - Gespecialiseerd medewerker personeelsadministratie
13 1071 - Bediende medische registratie
1072 - Medewerker kwaliteit bloedtransfusiecentrum
1270 - Boekhouder 1476 - Programmeur 1670 - Medewerker HR ontwikkeling
12 1073 - Secretaris op een dienst of departement
1074 - Medewerker onthaal wijkgezondheidscentrum
1076 - Medisch secretaris
1272 - Medewerker klachtendienst
1273 - Bediende facturatie
1671 - Medewerker personeelsadministratie
11 1077 - Medewerker opname
1078 - Medewerker permanentiedienst
1085 - Administratief bediende in de raadpleging
1472 - Operator
1473 - Medewerker PC support
10 1079 - Administratief bediende 1271 - Kassier
1274 - Administratief bediende zakgeldadministratie
1474 - Onderhoudsmedewerker PC
9 1290 - Hulp boekhouder
8 1075 - Medewerker onthaal / receptie / telefonie 1293 - Hulp facturatie
7
6 1080 - Administratief medewerker archief
5
4 1081 - Administratieve hulp secretariaat
3