{$lblSkipToContent|ucfirst}
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

Projectverloop

IFIC werd opgericht in 2002 door de sociale partners van de federale social profitsectoren met als opdracht om een analytische functieclassificatie uit te bouwen voor de federale privé gezondheidssectoren van het paritair comité 330. 

history circle
placeholder
2005

Goedkeuring van de eerste functiebeschrijvingen

In 2005 zijn de eerste 150 functiebeschrijvingen beschreven, gewogen en goedgekeurd door de sociale partners. Nu is het moment aangebroken om opnieuw het terrein op te gaan en aan een uitgebreide testfase te beginnen. 

history circle
2008

Barema-analyse

Nu de classificatie ver genoeg ontwikkeld is, is het tijd om te beginnen nadenken over een aangepaste loon- en baremastructuur. Daarom maakt IFIC in 2008 een barema-analyse waarin de verschillende barema's bestudeerd en geanalyseerd worden: hoe verhouden ze zich onderling, hoe evolueren ze...? 

history circle
2009

De eerste loonstudies

Om tot inzichten te komen over de loonstructuur in de sectoren, start IFIC in 2009 met loonstudies in drie verschillende sectoren: de algemene ziekenhuizen, de residentiële ouderenzorg en de pyschiatrie. Deze drie loonstudies bieden een grondige analyse van de barema’s en de verloning in de sector.

history circle
placeholder
2010

De classificatie wordt uitgebreid

Na een uitgebreide testfase, kon er vastgesteld worden dat er toch nog wat functies ontbraken. Het functietapijt werd dan ook uitgebreid tot 205 kernfuncties. In juni keurde de Raad van Bestuur de classificatie goed. 

history circle
2011-2014

De voorbereiding gaat door

Om de implementatie verder voor te bereiden, wordt er nog heel wat verder ondernomen.

In 2012 wordt een vierde loonstudie afgewerkt, ditmaal voor de subsector van de wijkgezondheidssectoren. Drie andere loonstudies worden aangevangen:  één voor de thuisverpleging, één voor de diensten van het bloed en een update voor de ziekenhuizen. 

Ondertussen wordt er gewerkt aan de procedures die in werking zullen treden eenmaal de implementatie is goedgekeurd. De procedures die uitgewerkt worden, bereiden de implementatie voor, regelen de toewijzing van functies aan functiehouders, de beroepsmogelijkheden en het onderhoud of de update van de functieclassificatie. 

history circle
placeholder
2015

Regering geeft groen licht

Eind 2015 gaf de Minister van Volksgezondheid en Sociale Zaken, Maggie de Block, het startschot voor de invoering van de analytische functieclassificatie in de federale social profitsectoren. De regering gaat akkoord om een jaarlijks recurrent budget te voorzien van 50 miljoen euro. In het sociaal akkoord van 2017 wordt dit budget overigens uitgebreid!

history circle
2016

Implementatie

Nu de implementatie van de sectorale classificatie voor de sectoren van het P.C. 330 vaststaat, moet er heel wat voorbereid worden: opleidingen voor de instellingen, opmaak van de eerste cao’s, een update van bestaande beschrijvingen en natuurlijk een continue ondersteuning aan de sociale partners om de onderhandelingen zo vlot mogelijk te laten doorgaan.

history circle
2017

Sociaal akkoord

2017 is een kanteljaar voor IFIC. Twee jaar na het regeerakkoord en talrijke onderhandelingen en technische bijeenkomsten verder, ondertekenen de sociale partners een sociaal akkoord met daarin een groot hoofdstuk over de invoering van de nieuwe functieclassificatie. Het akkoord voorziet vanaf 2018 een budget voor implementatie van 65 miljoen euro. In 2019 wordt dit opgehoogd naar 80 miljoen euro en in 2020 tot 95 miljoen euro. Daarnaast voorziet het akkoord een uitbreiding van de bestaande financiering van de vzw en ondersteuning voor werkgevers voor de inkanteling van het bestaande personeel in de nieuwe functieclassificatie.


IFIC bekroont 15 jaar nauwe samenwerking met de sociale partners en de instellingen met de verwezenlijking van de classificatie. Er staan grote veranderingen op til in de sector!