{$lblSkipToContent|ucfirst}
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

Geregionaliseerde sectoren (PC 330)

Na de zesde staatshervorming werden volgende sectoren overgeheveld van federale naar Vlaamse bevoegdheid: 

  • Psychiatrische Verzorgingstehuizen
  • Categorale ziekenhuizen
  • Ouderenzorg
  • Autonome revalidatiecentra 
  • Initiatieven voor beschut wonen (NL)

Voor de federale privésectoren, vindt u alle nodige informatie hier.

Op 05/04/2019 ondertekenden de sociale partners in het Paritair Comité 330 een collectieve arbeidsovereenkomst in verband met de nieuwe sectorale functieclassificatie voor de inrichtingen en diensten die door de Vlaamse Gemeenschap worden erkend en/of gesubsidieerd.

 

Ter informatie aan de werkgevers:

De werkgevertool wordt bezorgd aan alle werkgevers in de sector via de werkgeversfederaties.

Indien u werkgever bent, en niet aangesloten bij een werkgeversfederatie, aarzel dan niet om contact op te nemen met IFIC via mail naar: ific.tool@if-ic.org zodat we u de tool kunnen bezorgen.