{$lblSkipToContent|ucfirst}
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

Beroepsprocedure

BEROEPSPROCEDURE IN DE GEREGIONALISEERDE SECTOREN

Overeenkomstig met de beroepsprocedure voorzien in de CAO van 05/04/2019, heeft elke werknemer die onder het toepassingsgebied van bovengenoemde CAO valt de mogelijkheid om een intern, in voorkomend geval sectoraal beroep aan te tekenen tegen de sectorale referentiefunctie.

Als werknemer kan u beroep indienen als u:

  • Niet akkoord gaat met de toegewezen functie(s),
  • Niet akkoord gaat met de vaststelling van een ontbrekende functie
  • In het geval van een ontbrekende functie u niet akkoord gaat met de toegewezen categorie
  • Niet akkoord gaat met de verdeling van de arbeidstijd in het geval van een hybride functie

Het beroep kan enkel de toewijzing betwisten op basis van de daadwerkelijk uitgevoerd taken door de werknemer. De sectorale referentiefuncties en categorieën kunnen niet ter discussie gesteld worden.

Er zijn twee niveaus van beroep mogelijk: de interne of sectorale beroepsprocedure, en de externe beroepsprocedure. Het extern beroep enkel kan ingesteld worden na het doorlopen van de interne, in voorkomend geval sectorale, beroepsprocedure.