{$lblSkipToContent|ucfirst}
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

Documenten

WETTEKSTEN
 
♦ sectorale functieclassificatie: inhoud en toepassing
  • Onze functiewijzer in pdf-formaat en online
  • Onze functiebeschrijvingen gebundeld in pdf-formaat
  • Onze handleiding voor een vlotte implementatie (hoofdstuk 1-4) (de handleiding zal binnenkort worden aangepast volgens de cao van 05/04/2019)
  • PDF-versie van de IFIC opleiding
  • Een schema dat uitlegt hoe je de individuele fiche kan lezen
  • Synthese en planning van de te volgen procedures (voor werknemers in dienst voor 23/04/2019)
  • Synthese en planning van de te volgens procedures (voor werknemers in dienst vanaf 23/04/2019)
 
♦ Voorbeelden van documenten ter beschikking gesteld door IFIC

Ter informatie, de Franse versie van deze documenten vindt u hier terug.

♦ Formulieren
  • Formulier C - ontbrekende functie: word
  • Formulier indiening van het intern, of in voorkomend geval, sectoraal beroep in word en in pdf
  • Formulier indiening van een extern beroep in word en in pdf
VOORBEELDEN VAN DOCUMENTEN TER BESCHIKKING GESTELD DOOR IFIC