{$lblSkipToContent|ucfirst}
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

Documenten

WETTEKSTEN
 • Cao 1 van 28/09/2016 - functieclassificatie
 • Sociaal akkoord VIA 5 van 08/06/2018
 • Cao van 05/04/2019 in vervanging van de cao van 09 juli 2018 betreffende de procedures voor de invoering van een nieuwe sectorale functieclassificatie alsook voor de rapportering aan de vzw if-ic
 • Cao van 05/04/2019 in uitvoering van het Vlaams intersectoraal akkoord van 8 juni 2018 betreffende de invoering van een nieuw loonmodel voor de inrichtingen en diensten die door de Vlaamse Gemeenschap worden erkend en/of gesubsidieerd
 • Cao van 05/04/2019 betreffende het bepalen van het percentage van de delta.
 • Cao van 22/11/2019 tot wijziging van de cao van 05/04/2019 in uitvoering van het VIA van 08/06/2018 bettrefende de invoering van een nieuw loonmodel voor de inrichtingen en diensten die door de Vlaamse Gemeenschap worden erkend en/of gesubsidieerd.
 • Cao van 22/11/2019 over de rapporteringsprocedure aan de vzw IFIC in uitvoering van artikel 5 van de cao van 05/04/2019 betreffende de invoering van een nieuw loonmodel voor de inrichtingen en diensten die door de Vlaamse Gemeenschap worden erkend en/of gesubsidieerd
 
♦ sectorale functieclassificatie: inhoud en toepassing
 • Onze functiewijzer in pdf-formaat en online
 • Onze functiebeschrijvingen gebundeld in pdf-formaat
 • Onze handleiding voor een vlotte implementatie (hoofdstuk 1-4) (de handleiding zal binnenkort worden aangepast volgens de cao van 05/04/2019)
 • PDF-versie van de IFIC opleiding
 • Een schema dat uitlegt hoe je de individuele fiche kan lezen
 • Synthese en planning van de te volgen procedures (voor werknemers in dienst voor 23/04/2019)
 • Synthese en planning van de te volgens procedures (voor werknemers in dienst vanaf 23/04/2019)
 
♦ Voorbeelden van documenten ter beschikking gesteld door IFIC

Ter informatie, de Franse versie van deze documenten vindt u hier terug.

♦ Formulieren
 • Formulier C - ontbrekende functie: word
 • Formulier indiening van het intern, of in voorkomend geval, sectoraal beroep in word en in pdf
 • Formulier indiening van een extern beroep in word en in pdf
VOORBEELDEN VAN DOCUMENTEN TER BESCHIKKING GESTELD DOOR IFIC