{$lblSkipToContent|ucfirst}
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

Simulator IFIC barema's fase 1

Vlaamse geregionaliseerde sectoren

!!! Opgelet: niet van toepassing voor werknemers in de federale sectoren van het P.C. 330.

De simulator voor deze sectoren is hier beschikbaar.

Opmerking: de bedragen opgegeven in deze simulator verwijzen naar de barema’s volgens de index van toepassing wanneer deze tool online werd geplaatst, namelijk op 23/04/2019.


Instrument ter ondersteuning van de beslissing van de werknemer om al dan niet over te schakelen naar het IFIC barema in fase 1


Deze tool heeft als doel elke werknemer die in het toepassingsgebied valt van de CAO van 05/04/2019 in uitvoering van het Vlaams intersectoraal akkoord van 8 juni 2018 betreffende de invoering van een nieuw loonmodel voor de inrichtingen en diensten die door de Vlaamse Gemeenschap worden erkend en/of gesubsidieerd, toe te laten zijn huidige loonsituatie en het nieuwe IFIC barema dat gelinkt wordt aan zijn functie te visualiseren, teneinde te kunnen bepalen of hij financieel baat heeft bij de overschakeling naar het IFIC loonmodel tijdens deze eerste implementatiefase.


Gelieve de gegevens aan te vullen volgens de gevraagde format, of selecteer ze in de drop-downlijsten:


De gegevens die ingegeven dienen te worden voor deze simulatie werden u door uw werkgever meegedeeld in de individuele communicatie m.b.t. uw toewijzing van uw functie.


Merk op: dit instrument geeft u een simulatie over het geheel van uw carrière en voor de 10 volgende jaren. Indien u deze tweede simulatieperiode wenst aan te passen, dient u in onderstaand veld het gewenste aantal jaren in te geven.

Simulatie voor de
komende jaren

Persoonlijke gegevens

--

Huidige salarisgegevens

Opgepast! Is uw barema niet opgenomen? Selecteer "Ander barema", en bekijk onderstaande 2 opties:

1) u ontvangt een procentuele of forfaitaire premie op basis van één van de barema's uit de lijst, klik HIER

2) er wordt u een ander barema toegekend, vul de loonschaal in HIER

Baremieke anciënniteit op 01/11/2019

Toegewezen sectorale IFIC functie(s)

IFIC functie 1
%
IFIC functie 2
%
IFIC functie 3
%

Klik hier om de uitslag van uw simulatie weer te geven: