{$lblSkipToContent|ucfirst}
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

Residuair (PC 330.04)

Volgende diensten maken deel uit van de restsectoren uit PC 330:

  • De externe diensten voor preventie en bescherming op het werk
  • De klinische labo’s
  • De polyklinieken (die geen deel uitmaken van een Algemeen Ziekenhuis)
  • De medische en paramedische kabinetten
  • De ambulancediensten en diensten voor ziekenvervoer
  • Andere gezondheidsdiensten en –inrichtingen

De functieclassificatie voor deze sectoren werd opgemaakt in opdracht van de sociale partners in het sociaal fonds GID. Deze classificatie heeft als hoofddoel het beter afstemmen van het vormingsaanbod in deze sectoren op de noden in de functies.


Wil je meer weten over de residuaire sectoren in het P.C. 330.04? Neem dan een kijkje in de sectorfiche van FEBI.