{$lblSkipToContent|ucfirst}
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

Projectverloop

De sociale partners van het Paritair Comité 330 willen een nieuwe analytische functieclassificatie ontwikkelen voor de zogenaamde residuaire sectoren, dit zijn de sectoren die niet opgenomen zijn in het sociaal akkoord voor de  social profit. Het project wordt georganiseerd door het Sociaal fonds voor de gezondheidsinrichtingen en –diensten (fonds GID) en gerealiseerd door IFIC.

history circle
2012

Aanvang van het nieuwe project

In 2012 werd het sectorale analytische functieclassificatieproject opgestart voor de residuaire sectoren (PC 330.04), namelijk de gezondheidsinrichtingen en -diensten die niet onder het sociaal akkoord voor de federale social profit vallen.
Met deze classificatie hopen de sociale partners van het PC 330, lid van het Fonds voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten (GID), een correct beeld te krijgen van een veertigtal kernfuncties in deze sectoren. Zo kunnen ze het opleidingsaanbod aanpassen aan de verscheidenheid van functies in deze sectoren.
Na een eerste fase van contactname met de instellingen in het begin van de zomer, luidt de startvergadering van 12 november 2012 het project officieel in: de technische werkgroep wordt samengesteld en de eerste fase van het project, namelijk de opmaak van een inventaris met de kernfuncties in de sector, gaat van start.

history circle
2013-2016

Vervolg van de werkzaamheden

Na opmaak van de inventaris, die 39 kernfuncties telt, konden we beginnen met de interviewfase. We zijn daarvoor begonnen in de sector van de ambulancediensten en vervolgens de sector van de externe diensten voor de preventie en bescherming op het werk. De werkzaamheden werden voor de andere sectoren verdergezet tijdens de eerste helft van 2014. In het najaar 2014 konden onze consultants de eerste ontwerpbeschrijvingen voorstellen aan de technische werkgroep.
Ondanks een vertraging in de werkzaamheden in 2015, werd de wegingsfase in 2016 afgerond.

history circle

En verder...?

Nu alle functies beschreven en gewogen zijn, werd er besloten om te onderzoeken welke functies van het federale functietapijt geïntegreerd zouden kunnen worden in een functietapijt voor de residuaire sectoren.