{$lblSkipToContent|ucfirst}
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

Andere sectoren

De functieclassificatie voor de Vlaamse VIA-sectoren wordt opgesteld met het oog op een verbeterd werving- en selectiebeleid, vormingsbeleid, competentieontwikkeling, organisatieontwikkeling, loopbaan- en beloningsbeleid.

De uitwerking van een nieuwe intersectorale functieclassificatie is noodzakelijk om een samenhangend en evenwichtig geheel te bereiken voor alle functies in de VIA-sectoren.

Op lange termijn kan de functieclassificatie leiden tot de vormgeving van een loonhuis. Onder een loonhuis wordt verstaan: de ontwikkeling van een globale, aangepaste baremieke structuur om te komen tot een objectieve loonpolitiek. Belangrijk: de Vlaamse regering heeft in het VIA4-akkoord nog geen engagement opgenomen voor de concrete invoering van een loonhuis.

De sectorale beschrijvingen in de VIA-sectoren zijn nog niet definitief gevalideerd door de sociale partners uit de betrokken sectoren. Daarom worden ze nog niet gepubliceerd op onze website.

De sectorale beschrijvingen in de residuaire sectoren werden opgemaakt in het kader van een sectoraal onderzoek naar opleidingsbehoeften (financiering door de fondsen risicogroepen). Daarom worden ze niet gepubliceerd op onze website. Als hier verandering in komt, laten we het weten via een nieuwsbrief.

Er zijn nog geen vragen.

In het sociaal akkoord voor de federale publieke social profitsectoren is afgesproken om vanaf 2018 te starten met de voorbereiding van een eventuele invoering van de sectorale classificatie. Daarover zijn nog geen concrete afspraken gemaakt tussen IFIC en de sociale partners. Zodra dit gebeurt, wordt onze website aangevuld met informatie over dit nieuwe project.

In de VIA-sectoren zitten de vertegenwoordigers van de publieke sectoren mee aan tafel. De classificatie werd opgemaakt in private en publieke organisaties. Enkel voor de overgehevelde sectoren bestaan geen afspraken in de publieke sectoren.