{$lblSkipToContent|ucfirst}
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

Geregionaliseerde sectoren: toewijzingsprocedure

In het geval van een hybride functie, kunnen we functies van dezelfde wegingscategorie combineren (bv. cat 12 met cat 12) wat overeenkomt met de horizontale verdeling van de functiewijzer. We kunnen geen functies combineren die hiërarchisch verwant zijn of functies uit dezelfde beroepsgroep (bv. vakman en gespecialiseerd vakman, boekhouder en hulpboekhouder). Het is belangrijk om deze twee begrippen niet te verwarren. U vindt hierover meer info in de handleiding functieclassificatie (zie hoofdstuk 3).

Dat is niet verboden, maar is niet aan te raden binnen de IFIC toewijzingsmethode.


Technische uitleg IFIC: Concreet kan het zo zijn dat het resultaat van de hybridering een toewijzing is van functies die in verschillende categorieën staan. Gezien het aantal functies in de sector is een spreiding van één à twee categorieën mogelijk. Indien de toewijzingsregels echter correct werden toegepast (voornamelijk het principe "wie meer kan, kan ook minder"), zouden de toegewezen functies slechts in uitzonderlijke gevallen een groter verschil in categorie kunnen hebben. Indien de toegewezen functies meer dan twee categorieën verschillen, moet men de combinatie van de toegewezen functies onderzoeken en nagaan of er geen enkel toewijzingsprincipe werd genegeerd.

Ja. Iedere instelling is verplicht een proces-verantwoordelijke aan te duiden. Ook instellingen zonder syndicaal overlegorgaan. De werkgever of een medewerker kan deze rol invullen. Indien de proces-verantwoordelijke geen expertvorming heeft gevolgd, is het aangeraden IFIC te contacteren.

De functietoewijzing tussen 23/04/2019 en uiterlijk 7/05/2019 is definitief en mag niet meer gewijzigd worden in het kader van de toewijzingsprocedure, behalve bij beslissingen na een beroep van een werknemer.

Er bestaat inderdaad een looncategorie 14B voor verpleegkundigen en opvoeders binnen het verpleegkundig departement. Het gaat echter om een differentiatie qua loon. De functiewijzer geeft enkel het overzicht van de wegingscategorieën weer.

De baremieke simulaties voor de individuele fiches, door middel van de werkgeverstool ontwikkeld door IFIC, moeten door de werkgever uitgevoerd worden op basis van de contractuele arbeidstijd. De werknemer kan op onze website een online simulatie uitvoeren voor een andere arbeidstijd.