{$lblSkipToContent|ucfirst}
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

Geregionaliseerde sectoren: voorbereidingsprocedure

De lijsten met de definitieve toewijzingen moeten ten laatste op 23 januari 2019 aan de begeleidingscommissie bezorgd worden. Wat is de procedure van toepassing voor de werknemers aangeworven tussen 23 januari en 23 april 2019?

De cao's gesloten door de sociale partners voorzien geen specifieke maatregelen voor deze gevallen. De procedure die voor deze werknemers gevolgd moet worden, moet dus op lokaal niveau overlegd worden en aan de begeleidingscommissie gemeld.

Het is de bedoeling dat de toewijzing zo waarheidsgetrouw mogelijk aan de begeleidingscommissie wordt gecommuniceerd. Er moet dus een gegronde reden zijn voor een wijziging in de toewijzing na 23/01/2019, zoals een functiewijziging.