{$lblSkipToContent|ucfirst}
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

IFIC baremacalculator fase 1

De IFIC baremacalculator fase 1 is een Excel tool waarmee u de toepassende loonschalen kan berekenen voor de werknemers waarvoor de IFIC barema fase 1 direct van toepassing is.

Meer bepaald, gaat het over:

 - De federale sectoren:

  1. Over de werknemers in dienst vanaf 1 mei 2018 of die vanaf die datum van functie zijn verander

 - De geregionaliseerde sectoren

  1. Over de werknemers in dienst vanaf 1 november 2019 of die vanaf die datum een nieuwe functie uitvoeren

 

Opgelet, de IFIC baremacalculator fase 1 houdt geen rekening met de bepalingen van de loon cao’s (voor de federale en de Vlaamse geregionaliseerde sectoren) die voorzien dat geen loonverlies kan plaatsvinden bij de invoering – aangezien deze werknemers niet in dienst zijn (in de functie) op dat moment. Voor de werknemers in dienst op het moment van de invoering (dus 30/04/2018 voor de federale sectoren en 31/10/2019 voor de Vlaamse geregionaliseerde sectoren), moet de IFIC baremasimulator fase 1 worden gebruikt.

 

U kan hier de calculator van de geïndexeerde IFIC barema fase 1 op 1 september 2018 downloaden

Andere nodige informatie:

- Geïndexeerde IFIC doelbarema's in september 2018 (indexrang 1): PDF- of Excel-formaat;

- De indexeringsprocedure van de IFIC barema’s fase 1 gaat als volgt:

  1. Indexering van de verschillende elementen van het startbarema volgens de wetteksten van toepassing voor elk van deze elementen; 
  2. Indexering van de IFIC doelbarema's (zie bijlage 1 van de cao van 11/12/2017 betreffende de invoering van een nieuw loonmodel voor de federale gezondheidssectoren);
  3. Herberekening van de IFIC barema's fase 1 volgens de reeds bekende berekeningen (zie sectie 5.3 van het handboek voor de implementatie). 

Voor verdere vragen of informatie omtrent de nieuwe IFIC barema’s fase 1, aarzel niet ons te contact via email ific.tool@if-ic.org