{$lblSkipToContent|ucfirst}
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

Indexering van de barema's september 2018

Aangezien de spilindex in augustus 2018 werd bereikt, worden de lonen van het paritair comité 330 geïndexeerd vanaf de maand september 2018. 

 

Ter herinnering, de IFIC barema's fase 1 worden niet rechtstreeks verhoogd met 2%, maar worden op volgende manier geïndexeerd: 

1) Indexering van de verschillende elementen van het startbarema volgens de wetteksten van toepassing voor elk van deze elementen; 

2) Indexering van de IFIC doelbarema's (zie bijlage 1 van de cao van 11/12/2017 betreffende de invoering van een nieuw loonmodel voor de federale gezondheidssectoren); 

3) Herberekening van de IFIC barema's fase 1 volgens de reeds bekende berekeningen (zie sectie 5.3 van het handboek voor de implementatie). 

 

BRONDOCUMENTEN:

1) Geïndexeerde IFIC doelbarema's in september 2018 (indexrang 1): PDF- of Excel-formaat;

2) Baremacalculator voor de werknemers in dienst vanaf 1 mei 2018 (aangepaste versie november 2018).

 

Voor al uw vragen omtrent de indexering van de IFIC barema's fase 1, aarzel niet om ons te contacteren via ific.tool@if-ic.org