{$lblSkipToContent|ucfirst}
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

Info Werknemers

Belangrijk nieuws voor de werknemers in de private federale sectoren (ziekenhuizen, thuisverpleging, wijkgezondheidscentra, federale revalidatiecentra, forensisch psychiatrische centra en diensten voor het bloed van het Rode Kruis).

Je hebt op 30/04/2018 een brief gekregen van je werkgever over je IFIC-functie en het IFIC-barema dat daarme verbonden is. Je kan nu, op basis van je functie en de informatie op je fiche, kiezen voor het IFIC-barema in fase 1 of het behoud van je huidige loonvoorwaarden. Neem zeker een kijkje op de pagina voor jouw sector want daar vind je uitgebreide informatie over de keuze die je nu gaat maken!

 

 

Werk je in één van de geregionaliseerde sectoren van het P.C. 330 (woonzorgcentrum, revalidatiecentrum, psychiatrisch verzorgingstehuis (PVT) of initiatief voor beschut wonen (BW))? De functieclassificatie wordt in jouw sector niet gelijktijdig met de overige sectoren van het P.C. 330 ingevoerd, maar in Vlaanderen zijn de besprekingen hierover wel ver gevorderd in het kader van het volgende VIA-akkoord. Hou onze website goed in de gaten voor meer info binnenkort!

Werk je in een publiek ziekenhuis? Ook voor jouw sector werd op 25/10/2017 een sociaal akkoord gesloten. We zetten nu de eerste stappen naar een vergelijking van de barema's in jouw sector met de IFIC-barema's. Voor meer informatie, wend je je best tot je personeelsdienst of vakbond.

Werk je in de Vlaamse social profit? Voor jouw sector wordt momenteel een nieuw VIA-akkoord onderhandeld. Meer info daarover lees je binnenkort.

Werk je in de residuaire sector van het P.C. 330? Neem dan zeker een kijkje op de pagina over jouw sector voor meer duiding over de functieclassificatie.