{$lblSkipToContent|ucfirst}
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

Klopt het dat...?

Nee, er zijn geen verborgen addertjes. De implementatie van deze nieuwe barema's is het resultaat van een werk van sociaal overleg dat meer dan 15 jaar heeft geduurd. Indien je kiest voor het IFIC barema fase 1, wordt dit gegarandeerd net zoals elk ander barema. Je behoudt je rechten op niet-baremieke loonelementen (vakantiegeld, eindejaarspremie, attractiviteitspremie, onregelmatige prestaties enz.) die onveranderd blijven. Indien je loon trouwens hoger ligt, zullen de bedragen van loonelementen en sociale prestaties (pensioen, werkloosheidsuitkering) berekend op basis van je loon, ook hoger zijn.

Ref. 7.10

Nee, dit is fout. De uitgevoerde projecties op basis van de verplichte rapportering in 2016 (cao van 28/09/2016) voorzien dat 64,6% van de verpleegkundigen op lange termijn baat heeft bij de barema's van fase 1, en 85,5% van de verpleegkundigen bij de doelbarema's. De nieuwe classificatie is dus voordelig voor de meerderheid van de beoefenaars van het verpleegkundig beroep, en dit vanaf fase 1.

Ref. 7.11

Ja, dit klopt. Hierbij moeten echter 2 bedenkingen gemaakt worden. 1. De vorige cao's identificeerden ongeveer 60 graden/functies, waarvan sommige totaal verouderd waren (klerk, expeditionair enz.) en zonder bijgesloten functiebeschrijving. IFIC identificeert duidelijk en beschrijft 218 referentiefuncties. Per definitie zijn er dus veel minder ontbrekende functies in de IFIC nomenclatuur dan in die van de vorige cao's. Bovendien is het systeem evolutief. Op sectoraal niveau relevante ontbrekende functies zullen later toegevoegd kunnen worden aan de classificatie. 2. Met de IFIC procedure kunnen alle werknemers met een ontbrekende functie, een categorie krijgen. Ze worden dus niet in de steek gelaten door het voorgestelde systeem en kunnen genieten van de IFIC barema's vanaf fase 1, net zoals de andere werknemers.

Ref. 7.12

Nee, dit is fout. Zolang er geen verandering van functie of werkgever is, zal het niet meer mogelijk zijn om voor het IFIC barema te kiezen na 30/06/2018. De werknemers die ervoor kozen hun huidige barema te behouden zullen opnieuw kunnen kiezen voor de IFIC barema's bij het begin van de volgende fase, maar niet vroeger.

Ref. 7.13

Nee, dit is fout. Kiezen voor het IFIC-barema betekent simpelweg dat je van baremaschaal verandert. Je loon volgens dit barema moet uitbetaald worden, net zoals je loon volgens het huidige barema. De IFIC barema's van fase 1 zijn dus een recht net zoals elk ander barema.

Ref. 7.2

Nee, dit is fout. De enige loonelementen die u niet meer zal krijgen bovenop uw IFIC barema zijn deze die al geïntegreerd zijn in het startbarema (bijvoorbeeld haard-standplaatsvergoeding, functietoeslag of -complement - zie hiervoor de informatie op je individuele simulatiefiche). Je recht op alle andere loonelementen die niet geïntegreerd zijn in het IFIC barema wordt geenszins gewijzigd door je keuze voor het IFIC barema: je zal ze net zoals in het verleden ontvangen. Indien je IFIC barema voordeliger is dan je huidige barema, zullen alle loonelementen die berekend worden op basis van je loon (eindejaarspremie, attractiviteitspremie, vakantiegeld, premies voor onregelmatige prestaties enz.) ook positief aangepast worden door je verandering van barema.

Ref. 7.3

Nee, dit is fout. Op lange termijn (volledige implementatie) en indien we rekening houden met de volledige loopbaan, is er geen loonverlies, maar wel een vermeerdering van ongeveer 3% voor de verpleegkundigen met een bachelor diploma die een functie uitoefenen in categorie 14. In de eerste fase (IFIC barema fase 1), stelt het nieuwe loonmodel een loonverhoging van 0,37% voor op de volledige loopbaan voor een verpleegkundige met een bachelor diploma die een functie uit categorie 14 uitoefent.

Ref. 7.4

nee, dit is fout. Ter herinnering, voor de verpleegkundigen met een bachelor diploma die een functie uit de categorie 14 uitoefenen, stelt het nieuwe loonmodel een baremieke verhoging voor op de volledige loopbaan, zowel in fase 1 als bij volledige implementatie. Een salarisverhoging kan het pensioen enkel positief beïnvloeden. Voor de werknemers in dienst voor wie het IFIC barema niet voordelig is (gezien hun leeftijd en specifieke baremieke anciënniteit), hebben ze de mogelijkheid om niet te kiezen voor het IFIC barema en hun bestaande loonvoorwaarden te behouden, zonder negatief impact op hun pensioen.

Ref. 7.5

Een verpleegkundige die binnen hetzelfde ziekenhuis en/of een ander ziekenhuis van dienst wil veranderen, wordt geconfronteerd met een verlies van anciënniteit, met integratie (zonder andere optie) van zijn schaal in het IFIC-systeem, ook al had hij de keuze gemaakt om deze vooraf niet te aanvaarden.
 
Nee, dit is fout. Het klopt echter wel dat indien men van functie verandert na 30/04/2018, de werknemer een IFIC-functie toegewezen zal krijgen. Hij zal dan ook het overeenkomstige IFIC barema krijgen. De maatregelen voorzien in hoofdstuk 7 van de cao loonmodel zijn van toepassing. Het is echter steeds mogelijk om van deze regels af te wijken indien er een akkoord is tussen werknemer en werkgever. Bovendien voorziet de cao loonmodel van 11/12/2017 expliciet in artikel 19 dat "bij wijziging van functie binnen dezelfde onderneming, heeft de werknemer onmiddellijk recht op de verworven baremieke anciënniteit in de vorige functie". In het geval van verandering van werkgever, blijven de sectorale regels omtrent overname van anciënniteit onveranderd van toepassing.

Ref. 7.6

Nee, dit is fout. Alle instellingen die vallen onder de betrokken sectoren van het PC 330 (federale privé gezondheidssectoren) zijn wettelijk verplicht om de implementatieprocedure te volgen, zodat de werknemers kunnen genieten van hun recht op de IFIC barema's.

Ref. 7.7

Nee, dit is fout. De financiering van de implementatiekost is gegarandeerd door de bevoegde overheden voor de betrokken sectoren, voor de implementatie van fase 1.

Ref. 7.8

Nee, dit is fout. De barema's van fase 1 dekken, voor elke werknemer, 18,25% van het verschil tussen hun startbarema en hun doelbarema. De individuele simulatie die de werkgever op 30/04/2018 heeft doorgegeven aan de werknemers, houdt reeds rekening met deze berekening. De werknemers die voor IFIC kiezen hebben dus recht op 100% van de verhoging, indien van toepassing, die het IFIC barema van fase 1 hen geeft in hun individuele baremieke simulatie.

Ref. 7.9