{$lblSkipToContent|ucfirst}
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

Koninklijk Besluit BBT/BBK

Implementatie van het nieuwe loonmodel: publicatie van een nieuw koninklijk besluit betreffende de bijzondere beroepstitels en de bijzondere beroepsbekwaamheden! 

Context

In het kader van de implementatie van de nieuwe sectorale functieclassificatie voor de betrokken sectoren van het PC 330 en de nieuwe barema’s die hieraan gelinkt zijn, wachtten een groot aantal werknemers en werkgevers met ongeduld op de publicatie van het koninklijk besluit dat definitief de overgangsmaatregelen vastlegt voor de verpleegkundigen die houder zijn van een bijzondere beroepstitel of –bekwaamheid.

Ze hoeven nu niet langer te wachten! Het Belgisch Staatsblad publiceerde op 9 augustus 2018 het koninklijk besluit van 30 juli 2018 “tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 december 2011 betreffende uitvoering van het attractiviteitsplan voor het verpleegkundig beroep, in bepaalde federale gezondheidssectoren, wat betreft de premies voor de titels en bijzondere beroepsbekwaamheden en ongemakkelijke prestaties”.

 

Concreet, wat voorziet dit nieuw besluit?

Dit besluit stelt dat de verpleegkundige die werkt in een ziekenhuis dat afhangt van het PC 330 en die recht heeft op een BBT/BBK premie voor 1 september 2018, het recht op deze premie behoudt; dit is ook het geval indien de werknemer van functie verandert binnen hetzelfde ziekenhuis, of indien hij van ziekenhuis binnen het PC 330 verandert, voor zover hij een verpleegkundige functie blijft uitvoeren.

Dezelfde maatregelen gelden voor verpleegkundigen die in een ziekenhuis werken, dat niet afhangt van het PC 330, indien zij van ziekenhuis veranderen en gaan werken in een ziekenhuis dat wel afhangt van het PC 330.

Verpleegkundigen die werken in een ziekenhuis dat onder het toepassingsgebied van PC 330 valt en die vanaf 1 september 2018 door de bevoegde overheid erkend zijn, zullen geen aanspraak meer kunnen maken op een premie voor een bijzondere beroepstitel of –bekwaamheid.

 

Welke impact heeft dit op de uitrol van de ific barema's?

Tijdens fase 1 kunnen verpleegkundigen die een premie voor BBT/BBK krijgen, niet instappen in het nieuwe loonmodel.

Concreet betekent dit dat alle verpleegkundigen die een BBT/BBK premie krijgen voor 1 september 2018 en die werken in een ziekenhuis dat onder het toepassingsgebied van het PC 330 valt, het recht op de premie behouden indien ze een verpleegkundige functie binnen een ziekenhuis blijven uitoefenen, en ze dus niet verloond kunnen worden aan de IFIC barema’s.

Verpleegkundigen die in een ziekenhuis werken dat onder het toepassingsgebied van het PC 330 valt, en die vanaf 1 september 2018 erkend zijn, hebben geen recht op de premie. Indien zij in dienst waren op 30 april 2018, hebben ze de mogelijkheid gekregen om te kiezen voor het IFIC barema. Indien zij van functie of van ziekenhuis veranderen, binnen het PC 330, vallen ze onder het toepassingsgebied van de IFIC barema’s .

Klik hier om de tekst in zijn geheel te raadplegen.