{$lblSkipToContent|ucfirst}
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

Externe beroepsprocedure

De verwerking van de externe beroepsdossiers is nog steeds lopende. Indien uw extern beroepsdossier per mail werd ingediend in de loop van de maand oktober, is het dus mogelijk dat u nog geen ontvangstbevestiging heeft ontvangen: deze zal u de komende weken verzonden worden.

Gezien het aantal dossiers die werden ingestuurd, zagen de sociale partners van het Paritair Comité 330 zich genoodzaakt de termijnen vermeld in de CAO van 11/12/2017 betreffende de procedures m.b.t. de invoering van een nieuwe functieclassificatie te wijzigen.

Een CAO afgesloten in het paritair comité 330 op 12/11/2018 stelt de behandelingstermijn van de externe beroepen uit t.e.m. het einde van het jaar 2018. Ondanks een geïntensifieerde werking van de externe beroepscommissie, zal een verder uitstel via CAO tot nader te bepalen datum in 2019, allicht onafwendbaar zijn. We houden u hiervan verder op de hoogte.

Momenteel werkt de externe beroepscommissie vlottere procedures uit die ervoor moeten zorgen dat de behandelingstermijn zoveel mogelijk beperkt wordt. Er zal op toegezien worden dat elk beroep billijk wordt behandeld. De externe beroepscommissie zal binnen de gewijzigde termijnen alle beroepsdossiers behandelen en ziet erop toe dat de rechten van de werknemers in de procedure extern beroep worden gerespecteerd.

Een beslissing van het extern beroep is pas definitief nadat deze effectief werd bekend gemaakt aan de betrokken werknemer.