{$lblSkipToContent|ucfirst}
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

Externe beroepsprocedure

De registratie van de externe beroepsdossiers eindigt in januari 2019. Als u voor half februari 2019 nog geen ontvangstbevestiging voor uw dossier heeft ontvangen, nodigen wij u uit om zo snel mogelijk contact met ons op te nemen.

Gezien het aantal dossiers die werden ingestuurd, zagen de sociale partners van het Paritair Comité 330 zich genoodzaakt de termijnen vermeld in de cao van 11/12/2017 betreffende de procedures m.b.t. de invoering van een nieuwe functieclassificatie te wijzigen.

Een CAO afgesloten in het paritair comité 330 op 20/12/2018 verlengt de behandelingstermijn van de externe beroepen t.e.m. 30 juni 2019.

De externe beroepscommissie zal binnen de gewijzigde termijnen alle beroepsdossiers behandelen en ziet erop toe dat de rechten van de werknemers in de procedure extern beroep worden gerespecteerd.

Een beslissing van het extern beroep is definitief nadat deze effectief werd bekend gemaakt aan de betrokken werknemer.