{$lblSkipToContent|ucfirst}
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

Geregionaliseerde sectoren

Na de zesde staatshervorming werden volgende sectoren overgeheveld van federale naar Vlaamse bevoegdheid: 

  • Psychiatrische Verzorgingstehuizen
  • Categorale ziekenhuizen
  • Ouderenzorg
  • Autonome revalidatiecentra 
  • Initiatieven voor beschut wonen (NL)

Informatie voor de werkgevers:

Om uw instelling te registreren voor de sectorale begeleidingscommissie, gelieve voor 15/11/2018 een mail te sturen naar begeleiding@if-ic.org . 

Vermeld daarin volgende informatie: 
- Uw sector
- Uw regio
- Het aantal VTE's in uw instelling

De template voor de toewijzingen kan u hier downloaden. Gelieve het ingevulde formulier door te sturen naar begeleiding@if-ic.org voor 01/12/2018.