{$lblSkipToContent|ucfirst}
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

Geregionaliseerde sectoren

Naar aanleiding van de implementatie van IFIC in de geregionaliseerde, Vlaamse sectoren van PC 330 (nl. ouderenzorg, psychiatrische verzorgingstehuizen, revalidatieziekenhuizen en – centra, en initiatieven beschut wonen) zullen er in september/oktober 2018 opleidingen georganiseerd worden.

De doelgroep die beoogd wordt voor deze vormingen zijn de procesverantwoordelijke en/of HR-directies van de betrokken sectoren.  Er wordt gevraagd de deelname per voorziening te beperken tot maximaal 2 personen. 

De opleidingen zullen doorgaan op:

  • 18 september 2018 in de KBC, Havenlaan 2, 1080 Brussel
  • 21 september 2018 in PXLCongress, Elfde Liniestraat 23A, 3500 Hasselt
  • 24 september 2018 in de KBC, Havenlaan 2, 1080 Brussel
  • 27 september 2018 in Zaal Souplex, Bisschopstraat 6, 9800 Deinze
  • 28 september 2018 in PXLCongress, Elfde Liniestraat 23A, 3500 Hasselt
  • 1 oktober 2018 in Zaal Souplex, Bisschopstraat 6, 9800 Deinze 

Bovenstaande zes opleidingen zijn qua inhoud gelijklopend zodat het volstaat deel te nemen aan één van de voorziene opleidingen.

Het programma van de studiedagen zal er als volgt uitzien:

         9.00u: Onthaal

         9.30u: IFIC: Context & Reglementering
                      Wat is de classificatie?
                      De instrumenten?

        11.15u: Pauze

        11.30u: De toewijzing van de functies volgens de vuistregels
                       De procedures van de implementatie                   

        13.00u: Broodjes

        13.30u: De actoren van de implementatie
                       Loonmodel
                       Conclusies
                       Q&A

        15.00u: Voorziene einde

 

Indien interesse, gelieve u zo snel mogelijk en uiterlijk op 11 september 2018 in te schrijven via onderstaande link:
https://www.zorgneticuro.be/content/opleiding-ific-inschrijving

Na het versturen van uw inschrijvingsaanvraag wordt u zo spoedig mogelijk een bevestiging van inschrijving via email overgemaakt, waarna uw inschrijving definitief is.