{$lblSkipToContent|ucfirst}
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

Rapportering 25 januari 2019

Hoofdstuk 5 van de CAO Procedures en rapportering van 9 juli 2018 voorziet een verplichte rapportering van de toewijzingsgegevens en bepaalde salarisgegevens voor werkgevers die onder het toepassingsgebied van deze CAO vallen.

De rapporteringsmodellen en instructies per subsector kunt u hieronder terugvinden (IFIC rapportering voor 25/01/2019  - met definitieve toewijzingen zoals gecommuniceerd aan de begeleidingscommissie op 23/01/2019). Kies uw subsector hieronder:

Opgelet !

  • De gegevens moeten de situatie van de werknemer weergeven op 25/01/2019.
  • De tabel in de instructies geeft aan volgens welke exacte format de gegevens vervolledigd moeten worden, teneinde te garanderen dat de gegevens correct opgenomen zijn. Wij vestigen uw aandacht op het feit dat het erg belangrijk is dat de juiste format door de instellingen wordt gebruikt.

Gelieve het ingevulde rapporteringsmodel te sturen naar rapportage@if-ic.org voor 25/01/2019. 

Bij vragen rond het gebruik van dit model kan u, liefst per e-mail, contact opnemen met IFIC: rapportage@if-ic.org.

Ondertussen kunt u hier een specifieke FAQ betreffende de rapportering terugvinden.