{$lblSkipToContent|ucfirst}
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

Info en documentatie

Het Paritair Comité 330 omvat heel wat sectoren. We sommen eerst de sectoren op die na de zesde staatshervorming federaal zijn gebleven:

 • Algemene en psychiatrische ziekenhuizen
 • Thuisverpleging
 • Wijkgezondheidscentra (NL)
 • Federale Revalidatiecentra
 • Forensisch Psychiatrische Centra
 • Diensten voor het bloed van het Rode Kruis

Volgende sectoren werden overgeheveld naar Vlaanderen, Brussel en Wallonië:

 • Psychiatrische Verzorgingstehuizen
 • Categorale ziekenhuizen
 • Ouderenzorg
 • Autonome revalidatiecentra 
 • Initiatieven voor beschut wonen (NL)

De sociale partners in het PC 330 sloten op 28/09/2016 twee cao’s af met elk een verschillend bevoegdheidsgebied. De eerste cao, met betrekking tot de validatie van de functieclassificatie, geldt voor alle sectoren in het P.C. 330 (federale en geregionaliseerde sectoren). De tweede cao, met betrekking tot de rapportering aan IFIC, geldt enkel voor de federale sectoren.

Op 11/12/2017, goed anderhalve maand na ondertekening van het sociaal akkoord voor de federale gezondheidsdiensten, ondertekenden de sociale partners in het Paritair Comité 330, twee bijkomende collectieve arbeidsovereenkomsten over de nieuwe sectorale functieclassificatie. Na maandenlange onderhandelingen komen ze daarmee tot definitieve akkoorden over enerzijds de procedures voor de invoering en anderzijds het nieuwe loonmodel. Deze collectieve arbeidsovereenkomsten zijn van toepassing voor de werknemers in de federale gezondheidsdiensten: namelijk de ziekenhuizen, de thuisverpleging, de federale revalidatiecentra, de wijkgezondheidscentra, de forensisch psychiatrische centra en de diensten voor het bloed van het Rode Kruis.

Concreet gaat het over twee collectieve arbeidsovereenkomsten:

 • Collectieve arbeidsovereenkomst van 11 december 2017 betreffende de procedures met betrekking tot de invoering van een nieuwe sectorale functieclassificatie
 • Collectieve arbeidsovereenkomst van 11 december 2017 betreffende de invoering van een nieuw loonmodel voor de federale gezondheidsdiensten

Om meer uitgebreide informatie te verkrijgen, kan je uiteraard terecht bij de sociale partners, lid van het Paritair Comité 330, en bij IFIC. Voor de werkgevers en medewerkers van personeelsdiensten, en ook voor de  werknemersafgevaardigden en –vertegenwoordigers die een actieve rol zullen spelen in de toewijzingen en de implementatie, worden vanaf januari 2018 opleidingen georganiseerd door IFIC.

Volgende Nederlandstalige sessies zijn voorzien voor de procesverantwoordelijken en de werkgevers (leden van begeleidingscommissie of interne beroepscommissie):

 • 18/01: Brussel (inschrijvingen afgesloten)
 • 02/02: Gent (inschrijvingen afgesloten)
 • 22/02: Brugge
 • 28/02: Antwerpen --> opgepast: dit is een nieuwe datum!
 • 05/03: Hasselt

De opleidingen worden zoveel mogelijk per regio georganiseerd. Het is echter mogelijk om zich in te schrijven voor andere regio’s.

Om zich in te schrijven, moet u het inschrijvingsformulier van IFIC gebruiken. Dat kan u hier downloaden en naar info@if-ic.org mailen. U krijgt per kerende bevestiging van ontvangst en praktische informatie.

Gelet op de krappe timing, zijn wij zo vrij om u te vragen om u zo spoedig mogelijk in te schrijven voor deze opleidingen.

De opleiding is gratis en zal telkens doorgaan van 10u tot 16u.

Bent u vakbondsafgevaardigde? U krijgt alle informatie over uw IFIC-opleiding rechtstreeks bij uw vakbond.