{$lblSkipToContent|ucfirst}
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

Recht van antwoord

Naar aanleiding van een artikel in De Morgen heeft IFIC samen met de sociale partners een gemeenschappelijke reactie opgesteld. 

We hebben het artikel over IFIC in De Morgen van 29 augustus met veel aandacht gelezen. De IFIC-ploeg bouwt inderdaad al jarenlang aan de classificatie van functies in de zorg. Het systeem werd ontworpen en gebouwd in nauwe samenwerking tussen werkgevers, vakbonden en overheid. De classificatie vormt de onderbouw van een loonhuis dat billijk en correct moet zijn voor alle beroepen in de zorgsector. Het is logisch dat dit een complex gegeven is en gevoelig ligt bij de betrokkenen. Daarom is er hard gewerkt aan de opmaak van functiebeschrijvingen en wegingen en hebben we geïnvesteerd in nauwe samenwerking met het werkveld.

IFIC is een systeem dat zal evolueren in de tijd. Na de huidige opstartfase zullen er op basis van de eerste ervaringen aanpassingen gebeuren aan de classificatie en beschrijvingen. Die aanpassingen zijn trouwens verankerd in een collectieve arbeidsovereenkomst. Lacunes die bij de invoering van het systeem naar boven komen, zullen worden aangepakt. Er is voorzien in een jaarlijkse update.

Omdat de waarheid ook haar rechten heeft en het zeker niet allemaal kommer en kwel is, geven we enkele cijfers. Door de invoering van IFIC komen er meer middelen voor de lonen van het zorgpersoneel dan voorheen. We spreken over in totaal 65 miljoen euro extra in 2018, een budget dat oploopt tot 95 miljoen euro in 2020. De ministers maakten hiervoor bijkomende budgetten vrij. De meerderheid van het personeel krijgt met IFIC een hoger loon. Alle personeelsleden die nu in dienst zijn kunnen bovendien de keuze maken of ze in het systeem stappen of niet. Nieuwe werknemers stappen automatisch in IFIC.

Doordat de taart moet verdeeld worden over alle werknemers in de betrokken sectoren, is het evident dat niet iedereen er spectaculair op vooruitgaat. Precies daarom ondersteunt de vzw IFIC werknemers (en werkgevers) in de sector bij het maken van een keuze voor het oude of het nieuwe systeem. Om hen te helpen bij die keuze, investeert de IFIC-ploeg dagelijks in rechtstreeks advies en uitleg.

Omgekeerd kunnen we alleen maar hopen dat de verhalen waarin nuance en technische duiding ontbreken, er niet toe leiden dat werknemers niet durven te kiezen voor het IFIC systeem, zelfs wanneer het voor hen een verbetering zou betekenen. Wij kijken ernaar uit om het systeem, dat nu voor de eerste keer op grote schaal wordt uitgerold, verder te optimaliseren. IFIC is een work in progress, en globaal betekent het een vooruitgang voor een meerderheid van de werknemers.

 

LBC, ACLVB, BBTK

Zorgnet-Icuro, Gibbis, SOM, Wit-Gele Kruis van Vlaanderen

IFIC vzw