{$lblSkipToContent|ucfirst}
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

Simulator IFIC barema's fase 1

Het doel van de IFIC baremasimulator fase 1 is om de werknemers te ONDERsteunen bij de invoering van het nieuwe IFIC loonmodel om de keuze te kunnen maken voor het IFIC barema fase 1 of niet.

De simulator is van toepassing voor:

- De federale sectoren:

  • De werknemers in dienst op 30/04/2018 en die sindsdien niet van functie zijn veranderd. Op dit moment, is de simulator enkel nog van toepassing voor de werknemers die hun keuze te kunnen maken na het resultaat van de externe beroepsprocedure.

- De Vlaamse geregionaliseerde sectoren:

  • De werknemers in dienst op 23/04/2019 en die in dienst komen tot en met 31/10/2019. Het gaat over alle werknemers die hun keuze bekend moeten maken bij hun werkgevers om te kiezen of niet voor de IFIC barema.

Deze werknemerstool laat toe om aan te geven via de vergelijking te kunnen maken tussen het huidig barema en het nieuwe IFIC barema voor de rest van de loopbaan. Met ander woorden kan de werknemer via deze tool nagaan of hij een financieel voordeel heeft om voor het nieuwe IFIC barema te kiezen.

De online tool houdt rekening met de bepalingen vastgelegd in artikel 10§3 van de loon cao’s van de federale en Vlaamse geregionaliseerde sectoren. Die bepallingen voorzien dat de werknemer die voor het IFIC barema kiest en waarvoor de huidige barema hoger is dan het IFIC barema fase 1 op het moment van de invoering zijn huidige loon voorwaarden behoudt tot als het IFIC barema (fase 1) voordeliger wordt. Het berekenen van de onmiddellijke winst/ verlies en op het gehele loonbaan worden dus uitgevoerd door het mogelijke verlies te neutraliseren op het moment de invoering.

Om een baremieke simulatie uit te voeren, als u een werknemer bent:

- In de federale sectoren: klik hier

- In de Vlaamse geregionaliseerde sectoren: klik hier

Let goed op dat u de juiste simulator gebruikt van uw sector! Inderdaad, aangezien de invoeringsdatum verschilt tussen sectoren, zullen de verkregen resultaten ook verschillen, afhankelijk van de gebruikte simulator.