{$lblSkipToContent|ucfirst}
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

Toepassingsgebied

De werknemers waarvoor de beslissing over het einde van hun contract voor 30/04/2018 werd genomen en die niet meer in dienst zullen zijn op 1/07/2018, vallen niet onder het toepassingsgebied en moeten geen functietoewijzing krijgen op 30/04/2018. Wat gebeurt er indien de opzeggingstermijn uiteindelijk wordt verlengd tot na 30/06/2018 (bijvoorbeeld na een afwezigheid door ziekte)? Moet uit voorzorg iedereen die op 30/04/2018 in dienst is een functietoewijzing krijgen?

 

Nee. Indien dit geval zich voordoet, moet dit gemeld worden aan de begeleidingscommissie. De procedure die voor deze werknemers gevolgd moet worden, wordt op lokaal niveau overlegd. 

Antwoord goedgekeurd in het paritair comité

Ref. 2.6 

Een werknemer in dienst op 30/04/2018 heeft een contract van bepaalde duur dat normaal gezien eindigt voor 30/06/2018. Het contract wordt verlengd tot na 1/07/2018. Wat moet er nu gebeuren? Moet uit voorzorg iedereen die op 30/04/2018 in dienst is een functietoewijzing krijgen?

 

Indien dit geval zich voordoet, moet dit gemeld worden aan de begeleidingscommissie. De procedure die voor deze werknemers gevolgd moet worden, wordt op lokaal niveau overlegd. 

Antwoord goedgekeurd in het paritair comité

Ref. 2.7 

Een werknemer in dienst op 30/04/2018 heeft zijn functietoewijzing gekregen en kiest voor het IFIC barema. Na een beslissing over het einde van het contract na 30/04/2018, is deze werknemer niet meer in dienst op 1/07/2018. Behoudt hij het recht op eventuele loonscorrecties met betrekking tot zijn keuze voor het IFIC barema?

 

Ja.

Antwoord goedgekeurd in het paritair comité

Ref. 2.8 

Inderdaad, deze werknemers hebben recht op de IFIC barema's pro rata hun gepresteerde arbeidstijd in de sectoren betrokken bij de implementatie (hier ziekenhuis). De juridische werkgever bepaalt de sector waartoe de werknemer behoort.  

Antwoord goedgekeurd in het paritair comité

Ref. 2.5 

Studenten met een arbeidscontract die vallen onder PC 330 in de sectoren betrokken bij de implementatie, worden op dezelfde manier en met dezelfde modaliteiten als voor andere werknemers, betrokken. Dit betekent dat studenten een sectorale referentiefunctie toegewezen moeten krijgen (of een ontbrekende functie met een categorie te bepalen door de werkgever, indien hun functie met geen enkele bestaande sectorale referentiefunctie overeenkomt), en dat hun IFIC barema bepaald moet worden volgens dezelfde modaliteiten als voor de andere werknemers. 

Antwoord goedgekeurd in het paritair comité

Ref. 2.2 

Nee, behalve artsen met een arbeidsovereenkomsten die tewerkgesteld zijn in een wijkgezondheidscentrum.

Antwoord goedgekeurd in het paritair comité

Ref. 2.3 

Nee (voor zover ze werken in het kader van een stageovereenkomst en niet van een arbeidscontract.)

Antwoord goedgekeurd in het paritair comité

Ref. 2.4