{$lblSkipToContent|ucfirst}
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

Werkgevers PC330

Als werkgever raden wij u aan om uw vragen eerst te richten aan uw werkgeversfederatie en/of aan uw sociaal secretariaat.

2018 is het jaar van de implementatie van de nieuwe sectorale functieclassificatie in de federale private gezondheidssectoren (PC 330). Concreet gaat het over volgende sectoren:

Algemene en psychiatrische ziekenhuizen
Thuisverpleging
Wijkgezondheidscentra
Federale revalidatiecentra
Forensisch psychiatrische centra
Diensten voor het bloed van het Rode Kruis

 

Bij wie kan ik terecht met vragen omtrent de classificatie?

Alvorens ons te contacteren, vragen we u om aandachtig onze handleiding implementatie te lezen en onze rubriek FAQ te raadplegen, waar u een antwoord zal vinden op tal van vragen.

Heeft u het antwoord op uw vraag niet gevonden? Dan staat de ploeg van IFIC klaar om u te informeren over de nieuwe classificatie (per telefoon op 02 540 80 58 of per mail via info@if-ic.org)

 

Waar kan u zich in 2018 aan verwachten ?

Als werkgever bij één van bovenvernoemde sectoren, bent u rechtstreeks betrokken door de nieuwe classificatie. Dit houdt onder meer in dat u verplicht bent om de procedures voor de implementatie te volgen, die werden vastgelegd in de collectieve arbeidsovereenkomsten afgesloten op 11 december 2017:

  1. Collectieve arbeidsovereenkomst van 11 december 2017 betreffende de procedures met betrekking tot de invoering van een nieuwe sectorale functieclassificatie.
  2. Collectieve arbeidsovereenkomst van 11 december 2017 betreffende de invoering van een nieuw loonmodel voor de federale gezondheidsdiensten​​​​​​

Conform de procedures beschreven in deze collectieve arbeidsovereenkomsten, moet u op 30 april 2018 één of meerdere sectorale referentiefuncties toewijzen aan al uw werknemers, evenals een baremieke simulatie gelinkt aan deze toewijzing en uitgevoerd middels de simulatietool die door IFIC ter beschikking werd gesteld aan de werkgevers.

Werknemers krijgen tot 30 juni 2018 de tijd om een intern beroep in te dienen tegen hun functietoewijzing; indien er geen beroep wordt ingediend, hebben ze ook tot 30 juni 2018 de tijd om te kiezen voor het IFIC barema (fase 1) of om hun huidige loonvoorwaarden te behouden (de baremieke keuze wordt opgeschort tijdens de behandeling van het beroep), met uitzondering van de verpleegkundigen die op 30 april 2018 recht hebben op een BBT/BBK-premie (specifieke regels).

Werknemers die aangeworven worden vanaf 1 mei moeten bij aanwerving een sectorale referentiefunctie toegewezen worden en hebben recht op de IFIC barema’s (fase 1), met uitzondering van verpleegkundigen die op 30 april 2018 recht hebben op een BBT/BBK-premie (specifieke regels).

 

Ondersteuning aan het terrein: de tools en documenten die door IFIC ter beschikking worden gesteld van de werkgevers

IFIC heeft twee tools in Excel uitgewerkt om de werkgevers te ondersteunen bij de implementatieprocedure:

  1. Een baremieke vergelijking, waarmee de simulaties uitgevoerd moeten worden die op 30 april 2018 aan de werknemers doorgegeven moeten worden.
  2. Een calculator, waarmee de IFIC barema’s berekend kunnen worden (fase 1)

Deze twee tools werden naar de werkgevers van de betrokken sectoren verspreid door de werkgeversfederaties. Indien u deze tools niet hebt ontvangen, aarzel dan niet om contact op te nemen met IFIC (info@if-ic.org).

U kan trouwens ook alle documenten en wetteksten met betrekking tot de implementatie raadplegen en/of downloaden in het gedeelte documenten.