{$lblSkipToContent|ucfirst}
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

Werknemers PC330

IFIC ondersteunt instellingen en sociale partners bij de implementatie van de nieuwe classificatie, maar kan niet rechtstreeks antwoorden op vragen van individuele werknemers. We kunnen dus geen antwoord bieden op eventuele vragen wat betreft de functietoewijzing of baremakeuze. Je HR-dienst, evenals de werknemersvertegenwoordigers, staan tot je beschikking om vragen hierover te beantwoorden.

Belangrijk nieuws voor de werknemers in de private federale sectoren (ziekenhuizen, thuisverpleging, wijkgezondheidscentra, federale revalidatiecentra, forensisch psychiatrische centra en diensten voor het bloed van het Rode Kruis).

Je hebt op 30/04/2018 een brief gekregen van je werkgever over je IFIC-functie en het IFIC-barema dat daarmee verbonden is. Je kan nu, op basis van je functie en de informatie op je fiche, kiezen voor het IFIC-barema in fase 1 of het behoud van je huidige loonvoorwaarden. 

 

Lees aandachtig onderstaande tekst.

Wil je meteen de simulatie voor je baremakeuze maken? Klik dan hier.

 

2018 is het jaar van de implementatie van de nieuwe sectorale functieclassificatie in de private federale gezondheidssectoren (PC 330). Concreet gaat het over de werknemers met een arbeidscontract in de volgende sectoren:

Algemene en psychiatrische ziekenhuizen
Thuisverpleging
Wijkgezondheidscentra
Federale revalidatiecentra
Forensisch psychiatrische centra
Diensten voor het bloed van het Rode Kruis

 

Waar kan JE JE in 2018 aan verwachten ?

Als werknemer tewerkgesteld in één van deze sectoren op 30 april 2018 (en indien je niet uit dienst treedt vóór 1 juli 2018), zal je werkgever je op 30 april volgende documenten geven:

 

Je functietoewijzing

De sectorale referentiefunctie(s) die je werkgever heeft toegewezen moet(en) in grote mate overeenkomen met je effectieve taken.

Wil je er zeker van zijn dat je de goede sectorale referentiefunctie toegewezen kreeg?
Raadpleeg daarvoor de volgende documenten :

  1. De functiewijzer: met dit instrument krijg je een gestructeerd overzicht van alle 218 beschreven sectorale referentiefuncties en hun categorieën. Als je op de titel van de functie klikt, kan je de bijhorende sectorale referentiefunctie lezen.
  2. Het handboek implementatie: dit handboek biedt een gedetailleerde uitleg over de inhoud van de classificatie, de vuistregels voor toewijzing en de procedures.

Wil je beroep aantekenen tegen je toegewezen functie?
Je hebt de tijd tot 30 juni 2018 om een intern beroep in te dienen middels het formulier hieronder. Na afloop van de procedure van het intern beroep, is een extern beroep mogelijk binnen de 15 dagen na kennisname van de beslissing van de interne beroepscommissie, en ten laatste op 15 oktober 2018.

  1. Formulier intern beroep in word formaat en in pdf formaat
  2. Formulier extern beroep (enkel na afloop van het intern beroep) in word formaat en in pdf formaat 
 
De baremieke simulatie gelinkt aan je toewijzing 

Op 30 april 2018 geeft je werkgever je ook een baremieke simulatie, gelinkt aan de categorie van je toegewezen functie(s). Op basis van deze informatie, kan je ofwel kiezen voor het IFIC barema (fase 1) ofwel je huidige loonvoorwaarden behouden. 

Wil je meer informatie over manier waarop je deze fiche moet lezen? Klik dan hier.

Wil je een bijkomende simulatie op kortere termijn uitvoeren met onze online simulator?
Neem de simulatiefiche die je van je werkgever hebt gekregen erbij zodat je alle gegevens hebt en klik hier

Wil je je baremieke keuze doorgeven aan je werkgever?
Je krijgt de tijd tot 30 juni 2018 om je werkgever op de hoogte te brengen (behalve in het geval van beroep. Dan zal je baremakeuze opgeschort worden tijdens de duur van de beroepsprocedure). Gebruik hiervoor dit formulier.

 

Informatie over de procedure 

Op 30 april 2018 zal je werkgever je ook een document geven met alle uitleg met betrekking tot de beroepsmogelijkheden en de procedure die je moet volgen om je baremakeuze door te geven. Als je dit formulier niet hebt ontvangen, kan je hier een voorbeeld raadplegen dat IFIC ter beschikking stelt van de sector (niet bindend voorbeeld), evenals een schema dat de procedure en de te respecteren deadlines samenvat. 

 

Ik treed na 30 april 2018 in dienst in één van voorgenoemde sectoren: ben ik betrokken? 

De nieuwe classificatie en de IFIC barema's (fase 1) worden noodzakelijkerwijs toegepast (zonder mogelijkheid van beroep noch baremakeuze) op alle werknemers die in de betrokken sectoren worden aangeworven vanaf 1 mei 2018, met uitzondering van, wat betreft barema's, de verpleegkundigen die op 30 april 2018 recht hebben op een BBT/BBK-premie (specifieke regels). 

Werknemers die in de betrokken sectoren aangeworven worden vanaf 1 mei 2018 (met uitzondering van de verpleegkundigen die op 30 april 2018 recht hebben op een BBT/BBK-premie) zijn dus betrokken bij de nieuwe classificatie, maar niet middels de procedures die hierboven beschreven staan. 

Alle documenten die je hier kan raadplegen, zijn eveneens op papier beschikbaar bij je werkgever. 

Voor meer informatie, kan je hier alle documenten en wetteksten met betrekking tot de implementatie raadplegen.