Algemeen

Een functieclassificatie is in de eerste plaats een onderbouw voor een loonhuis. Op basis van de nieuwe classificatie kunnen de sociale partners afspraken maken over nieuwe barema’s en een moderne loonpolitiek ontwikkelen. Maar functieclassificatie is ook een evolutief HR-instrument dat kan gebruikt worden voor een vormingsbeleid, functionering- of evaluatiegesprekken, selectie en rekrutering of competentiemanagement.

De classificatie voor de sectoren in het paritair comité 330 is klaar: er bestaan 218 functiebeschrijvingen. Deze functies zijn onderverdeeld in 20 klassen. Om het bos door de bomen te kunnen blijven zien, hebben we deze functies ondergebracht in zes departementen en maar liefst veertien functiefamilies, bijvoorbeeld “administratie”, “psychosociaal” of “hoteldiensten”. Het geheel van functies in hun klassen, departementen en families hebben we in een functiewijzer gegoten. Die kan je ook op de website raadplegen.

De classificatie wordt onderhouden en dus zal er op regelmatige tijdstippen een update gebeuren (bv. bestaande functies worden opnieuw onderzocht, nieuwe functies worden beschreven).