{$lblSkipToContent|ucfirst}
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

Beheerders

IFIC wordt beheerd door de werkgeversorganisaties en de vakbonden van alle betrokken social profitsectoren. Alle organisaties die vertegenwoordigd zijn in de verschillende paritaire comités van onze drie projecten, zetelen in de Algemene Vergadering van IFIC.

 

Algemene vergadering

De Algemene Vergadering staat in voor het beheer van het analytisch functieclassificatiesysteem. Ze keurt o.a. de begroting en rekeningen goed die door de Raad van Bestuur worden voorgesteld.

 

Raad van bestuur

De Raad van Bestuur bestaat uit de voor- en ondervoorzitters van onze 3 stuurgroepen, samen met 4 stichtende leden. De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor het personeelsbeleid, de strategie, begroting … van de organisatie.

  • Wim Hardy (LBC-NVK), Voorzitter 
  • Veerle Van Roey (Zorgnet-Icuro), Ondervoorzitter 

Werkgevers:

  • Patricia Deldaele (Gibbis)
  • Luc Jaminé (SOM)
  • Myriam Hubin (Unessa)
  • Kristel De Roy (Verso)

Vakbonden:

  • Gert Van Hees (ACLVB)
  • Stef Doise (LBC-NVK)
  • Jan-Piet Bauwens (BBTK-SETCa)
  • Yves Hellendorff (CNE)