{$lblSkipToContent|ucfirst}
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

Wat doet IFIC?

Wie is IFIC?

IFIC is een vzw die bestaat sinds 2002. Ons team bestaat uit consultants, data-analisten en directie. In nauwe samenwerking met het terrein en met experten en sociale partners, maken we werk van moderne functieclassificaties in alle aspecten. We maken beschrijvingen, wegingen en klassenmodellen en voeren ook loonstudies uit om kostprijsberekeningen te verwezenlijken. In de voorbije jaren ontwikkelden we heel wat kennis over jobs maar ook over de organisatie van de betrokken sectoren en de opbouw van sectorale lonen. We ondersteunen de sociale partners in het P.C. 330 nu ook bij hun onderhandelingen over de invoering van de nieuwe classificatie en de procedures en overgangsmaatregelen die daarbij komen kijken.

placeholder

Wat doen we?

functieclassificatie

Aan de hand van de IFIC methodiek worden functies onderzocht in instellingen, beschreven en gewogen. Daarna worden ze in functiecategorieën ondergebracht. Nadien worden hier loonschalen aan gekoppeld. Lees alles over het verloop van dit proces hier.
Een goede functieclassificatie vormt de onderbouw voor een correct en billijk loonhuis. Daarnaast is het ook een HR-instrument dat kan gebruikt worden voor een vormingsbeleid, evaluatiegesprekken, aanwervingen en heel wat andere doeleinden.

 

loonstudies

Voor onze loonstudies werken wij samen met een representatief staal van instellingen. Zij bezorgen ons een gedetailleerd beeld over de verloning, leeftijd, anciënniteit en het opleidingsniveau van hun medewerkers. Deze gegevens worden anoniem verwerkt en in een loonstudie gegoten. Met deze loonstudies kunnen we allerlei berekeningen maken over de invoering van een nieuw loonmodel en de impact van beleidsbeslissingen door sociale partners becijferen. Deze informatie is van cruciaal belang voor de werkzaamheden over het loonhuis!

 

Ondersteuning

De invoering van een nieuwe functieclassificatie brengt heel wat in beweging. Er moeten procedures gemaakt worden voor invoering, communicatie en beroep. Alle stakeholders moeten opgeleid worden en we moeten ervoor zorgen dat iedereen met een duidelijke en gedetailleerde handleiding aan de slag kan met de nieuwe classificatie.

placeholder