Instituut Functieclassificatie

Het Instituut voor Functieclassificatie maakt classificaties voor de non-profitsectoren, onze werking bestaat uit drie luiken:

Functieclassificatie

Aan de hand van de if-ic methodiek worden functies beschreven en gewogen. Daarna worden functies in klassegrenzen ondergebracht. Dit levert een handig instrument op waarmee instellingen aan de slag kunnen in hun organisatie. Lees alles over het verloop van dit proces hier.
Een goede functieclassificatie vormt de onderbouw voor een correct een billijk loonhuis. Daarnaast is het ook een HR-instrument dat kan gebruikt worden voor een vormingsbeleid, evaluatiegesprekken, aanwervingen en heel wat andere doeleinden.

Loonstudies

Voor onze loonstudies werken wij samen met een representatief staal van instellingen. Zij bezorgen ons een gedetailleerd beeld over de verloning, leeftijd, anciënniteit en het opleidingsniveau van hun medewerkers. Deze gegevens worden anoniem verwerkt en in een loonstudie gegoten. Met deze studie krijgen instellingen een grondige benchmark waarmee ze de eigen arbeidsvoorwaarden en loonstructuur kunnen vergelijken met andere instellingen uit de (sub)sector.

Barema-analyse

We bestuderen de bestaande barema’s en de loonspanning. Hoe verhouden de barema’s zich onderling en hoe evolueert het barema voor een beginnend werknemer tot het eindpunt van de  loopbaan? Om gegronde vergelijkingen te kunnen maken, beperken we ons niet enkel tot het baremieke loon. We brengen alle looncomponenten die systematisch vergelijkbaar zijn in beeld. Dit levert waardevolle informatie voor de eventuele opbouw van een nieuw loonhuis.