{$lblSkipToContent|ucfirst}
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

Het Instituut voor 
Functieclassificatie


Wij waarderen uw werk!

Nieuws: De simulator van de IFIC barema's fase 1 voor de Vlaamse geregionaliseerde sectoren is nu hier beschikbaar.

De werkgevertool wordt bezorgd aan alle werkgevers in de sector via de werkgeversfederaties. Indien u werkgever bent, en niet aangesloten bij een werkgeversfederatie, kan ons contacteren via mail naar: ific.tool@if-ic.org.

Meer informatie en documenten zijn beschikbaar hier.

 

OPGEPAST!

IFIC verstrekt geen individueel advies aan werknemers over het toewijzen van functies en het bepalen van barema’s. Voor dergelijke vragen raden wij u aan om contact op te nemen met de HR-afdeling van uw instelling of uw vakbondsorganisatie.

Onze kantoren zijn elke ochtend telefonisch bereikbaar van 8:30 tot 12:30.
Alvorens ons te contacteren, gelieve volgende informatie in acht te nemen.