{$lblSkipToContent|ucfirst}
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

Het Instituut voor 
Functieclassificatie


Wij waarderen uw werk!

Flash info!

U vindt vanaf nu hieronder op de pagina de rapporteringstool en de rapporteringsinstructies voor:

  - De inrichtingen en diensten die door de Vlaamse Gemeenschap worden erkend en/of gesubsidieerd (termijn vastgesteld op 31/01/2020)

  - Alle instellingen van de federale privésectoren (termijn vastgesteld op 02/03/2020)

 

Voor alle vragen betreffende de rapportage, gelieve ons te contacteren via e-mail naar het volgende adres: rapportage@if-ic.org

 

OPGEPAST!

IFIC verstrekt geen individueel advies aan werknemers over het toewijzen van functies en het bepalen van barema’s. Voor dergelijke vragen raden wij u aan om contact op te nemen met de HR-afdeling van uw instelling of uw vakbondsorganisatie.

Onze kantoren zijn elke ochtend telefonisch bereikbaar van 8:30 tot 12:30.
Alvorens ons te contacteren, gelieve volgende informatie in acht te nemen.